Wat kost dat?

Alle leden dienen een inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen.

Betaling kan door het verschuldigde contributiebedrag tijdig over te maken naar rekeningnummer: 3214894 ten name van Smashing '72 of door het tekenen van de automatische incasso.

Formulieren liggen bij het informatiebord dat iedere training bij de ingang van de sporthal staat. Voor vragen, op- of aanmerkingen kunt u contact opnemen met het bestuur.

CONTRIBUTIES SMASHING´72 2019/2020

Senioren competitie €    275,00 Recreanten €    135,00 Jeugd / Aspiranten  €    170,00 Jeugd / CMV   €    135,00 Extra training Senioren/Jeugd   €    85,00